60 literes és 80 literes hulladékgyűjtő-edények

2016. január 1-től lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 60 literes, valamint 80 literes vegyes hulladékgyűjtő-edényekkel való igénybe vételére.

60 literes kuka használatára az olyan háztartások jogosultak, ahol a természetes személy (lakossági) életvitelszerű ingatlanhasználók száma 1 fő.

80 literes kukát abban az esetben használhat a háztartás, ha az életvitelszerű ingatlanhasználók száma 1-2 fő.

Fontos, hogy az életvitelszerű ingatlanhasználók száma nem feltétlenül egyezik meg az ingatlanon állandó vagy ideiglenes lakcímmel bejelentettek számával. Minden esetben az ingatlanhasználók tényleges számát kell figyelembe venni.

A nem természetes személy által használt ingatlanokon nincsen lehetőség a 120 literesnél kisebb kuka bevezetésére.

A szolgáltatás igénybe vételéhez a megfelelő méretű szabványos (MSZ EN 840) kuka beszerzése az ingatlan használójának feladata.

A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. minden olyan gyűjtőedény ürítését meg fogja tagadni, mely nagyobb méretű, mint amit az adott ingatlanon a szerződése szerint jogosult a használó kihelyezni.

A visszaélések és félreértések elkerülése érdekében a jogosultságok nem kezelhetők összevontan!
Például ha két szomszédos ingatlanon is 60 literes mennyiséggel veszik igénybe a szolgáltatást, nincsen lehetőség arra, hogy összesen 1 db 120 literes gyűjtőedényt használjanak!

Mivel a vegyes hulladékok elszállítása közegészségügyi okokból hetente egyszer kötelező, ezért a szolgáltatás mennyisége olyan módon nem csökkenthető, hogy a 120 literes kuka kéthetente kerül kihelyezésre.

 

A 60 LITERES ÉS 80 LITERES KUKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGÉNYLÉSÉNEK MENETE

 • A 60 és 80 literes gyűjtőedényre való jogosultságot mindig a helyi önkormányzat által kiállított igazolással kell bizonyítani. Az önkormányzati igazolás megszerzésének módjáról részletes tájékoztatással az érintett település önkormányzatata tud szolgálni.

Az önkormányzathoz benyújtandó kérelem letölthető erre a linkre kattintva.

Paksi ingatlanhasználók számára az ügyintézés megkönnyítése érdekében Paks Város Önkormányzata elektronikus formában is elérhetővé tette a szükséges nyomtatványokat. Kitöltés előtt, kérjük, a tájékoztatót szíveskedjen elolvasni!

TÁJÉKOZTATÓ
Jogosultsági kérelem
Nyilatkozat 60 literes hulladékgyűjtő-edényhez
Nyilatkozat 80 literes hulladékgyűjtő-edényhez

VÁLTOZÁS A KISEBB KUKÁK IGÉNYLÉSÉBEN!

Az önkormányzati ügyintézéssel kapcsolatban további felvilágosítást a Paksi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya tud nyújtani.

 • Az önkormányzat által kiállított igazolás birtokában kell felkeresni a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát személyesen vagy postai úton. 

 

 • Az igazolás alapján a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészíti az érintett ingatlanra vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítását.

 

 • Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás csak a megfelelő méretű kukával vehető igénybe, a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogosult a kuka meglétét ellenőrizni. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében, kérjük, hogy amennyiben birtokában van, a 60, illetve 80 literes kuka vásárlását igazoló bizonylatot is csatolja a szerződésmódosítási kérelem benyújtásakor.

 

 • A szolgáltatás tartalma minden esetben a szerződés módosítását követő hónap első napjától változik. (Pl. március hónap során módosított szerződés alapján április 1. napjától vehető igénybe a szolgáltatás a módosított edénymérettel)

 

 • Az ismételt igazolás elmaradása esetén a szolgáltatás automatikusan visszaáll a heti 120 literes mennyiségre.

 

 • A jogosultság módosulását vagy megszűnését jelentő változásokat (pl. növekszik az életvitelszerű ingatlanhasználók száma) 15 napon belül be kell jelenti a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán.

 

 • A 60 literes és 80 literes hulladékgyűjtő-edényeket a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított narancssárga alapszínű matricával kell ellátni.
   


 

A narancsárga matrcia 110/120 literes kuka ürítésére nem jogosít, az ilyen színű matricával ellátott 110/120 literes kukák ürítését a szolgáltató munkatársai megtagadhatják.

 

 • A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a 60 és 80 literes kukákra való jogosultságot ellenőrizheti, és amennyiben megállapítást nyer, hogy az ingatlanhasználó bejelentési kötelezettségét elmulasztva jogosulatlanul vette igénybe a kisebb méretű gyűjtőedényt, a hulladékszállítási díj a jogosultság megszűnéséig visszamenőleg 120 literes gyűjtőedényre vonatkozóan számlázásra kerül.