Bemutatkozás

Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

A Társulást 2010-ben Paks, Bölcske, Madocsa, Nagydorog, Györköny, Pusztahencse, Gerjen hozták létre hulladékgazdálkodási kötelezettségük ellátása érdekében.

A 7 település összesen mintegy 30.000 lakost, 12.000 háztartást foglal magában.

A Társulási Megállapodásban a települési önkormányzatok átruházták a Társulásra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartásával kapcsolatos törvényi kötelezettségeiket, egyben vállalták a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú pályázaton elnyert támogatás felhasználásával kialakítandó új hulladékgazdálkodási rendszer fenntartását, közös díjpolitika kialakítását, valamint a pályázatban foglalt további vállalások betartását.

KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer elnevezésű pályázat

A hulladékgazdálkodási rendszert a Társulás nagyobb részben Európai Uniós támogatás igénybevételével, kisebb részben önerőből hozta létre. Az új rendszer céljai között szerepelt a betelő és lezárásra kerülő paksi hulladéklerakó kiváltása, valamint egy olyan korszerű hulladékkezelési rendszer kialakítása, melynek keretében bevezetésre kerül házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, az így begyűjtött hulladékok válogatása és bálázása, zöldhulladékok komposztálása, vegyes hulladékok lerakást megelőző előkezelése és hulladékudvar és újrahasználati központ kialakítása.

Az Európai Uniós pályázathoz Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és Költséghaszon Elemzés (CBA) készült. Ezen dokumentumokban foglaltakat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósága jóváhagyta, és a pályázatot támogatta. A Támogatási Szerződés megkötésére 2011.06.22-én került sor. A pályázat tervezett nettó 1.552.782.002,- Ft elszámolható összköltsége, ebből támogatott 1.128.258.266,- Ft (72,66%-os támogatási intenzitás).

 

A hulladékkezelő központ építési engedélyét Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője 2010. december 17-én adta ki. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, a kezelőközpont létesítésére vonatkozó egységes környezethasználati engedély 2011. január 7-én emelkedett jogerőre.

A kivitelezők kiválasztása közbeszerzési eljárás során történ. Az építési munkák kivitelezését a Strabag-MML Kft. és Magyar Aszfalt Kft. közös ajánlattevőként nyerte el. A szelektív válogatósor és bálázó szállítási szerződését az Avermann-Horváth Kft, a vegyes hulladék kezelését végző gépsor szállítását a M-U-T Hungária Kft. nyerte el.

A FIDIC rendszerben zajló kivitelezés során a független mérnöki, valamint műszaki ellenőri feladatokat az UTIBER Kft. látta el.

A projektmenedzsmenti tevékenységre a Perfektum Projekt Kft., míg a szemléletformálási feladatokra az Ecorys Magyarország Kft. kapott megbízást, szintén közbeszerzés lefolytatását követően.

A projekt a létesítmények kialakításán túl új eszközök - így 1 db 24 m3-es kukásautó, 3 db 18 m3-es kukásautó, kisteherautó, emelőhátfalas teherautó (Seres Kft.); univerzális rakodó, homlokrakodó-árokásó (TERRA Hungária Épitőgép Kft.); 24 tonnás hulladékkompaktor (Profi-Bagger Kft.); zöldhulladék-aprítógép és dobrosta (KITE Zrt.); hulladékgyűtjő konténerek (Avermann-Horváth Kft.), valamint 4000 db házi komposztláda (POLYDUCT Zrt.) - beszerzését is magában foglalta.

A pályázatról részletes információk a Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer honlapján találhatók.

Megvalósítás

Az építési kivitelezési munkák 2012. április 18-án kezdődtek és 2012 decemberében zárultak le. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. december 20-án kiadta az üzemeltetésre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt.

60 napos próbaüzemet követően 2013 márciusában megtörtént a központ műszaki átadás-átvétele, míg a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt próbaüzem 2013. július 2-án fejeződött be.

A Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésével és a Társulás közigazgatási területére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával a DC Dunakom Kft-t bízta meg in-house megállapodás keretében.

A pályázat Támogatási Szerződésének többszöri módosítását követően az Európai Uniós támogatás összegét mintegy 1.375.000.000,- Ft-ra sikerült megemelni, továbbá a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapitvány is 136.883.000,- Ft-tal járult hozzá a Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításához.

Üzemeletetés

A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (illetve annak jogelődjeként a DC Dunakom Kft., majd a Paksi Hulladékgazdálkodási Kft.) 2013. január 2-án megkezdte a hulladékkezelő központ üzemeltetését, valamint a 7 érintett településen a közszolgáltatás ellátását.

A közszolgáltatás a háztartási vegyes hulladékok elszállításán túl az új rendszer keretében az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékok (műanyag, papír, kompozit, alumínium) és zöld hulladékok ingatlanoktól történő elszállítását is végzi a közszolgáltató.

A házhoz menő hulladékgyűjtésen túl a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti a Paksi Hulladékkezelő Központot, melynek területén mechanikai hulladékelőkezelő egység, hulladéklerakó, szelektív hulladék-válogatómű, zöldhulladék komposztálótelep és hulladékgyűjtő udvar működik.