Lomtalanítás Pakson – 2014. március 23-27.

2015. március 23. és 27. között tartja szokásos éves lomtalanítási akcióját a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Pakson.

A lomtalanítás során olyan háztartásokban keletkező nagydarabos hulladék helyezhetők ki, melyek méretüknél fogva a hulladékgyűjtő edényben nem férnek el - például bútorok, egyéb papír, műagyag, fa, fém berendezési tárgyak, szőnyegek, linóleum stb.

Nem áll módunkban elszállítani lomtalanításkor a kommunális hulladékot, az elektromos és elektronikai hulladékokat, gumiabroncsokat; veszélyes hulladékokat (festékek, olajok, ragasztók stb. és az ezekkel szennyezett göngyölegek; növényvédő szerek; akkumulátorok; gyógyszermaradékok) és az építési-bontási hulladékokat.

A zöldhulladékokat kérjük a zöldhulladék-gyűjtéskor kihelyezni!

A lomtalanítás napja nem minden esetben esik egybe a megszokott hulladékgyűjtési napokkal.

A lomhulladékokat, kérjük, a Járattervben megjelölt napon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki, a késve kirakott hulladékokért nem áll módunkban visszamenni!          
A közterületre lomtalanításkor nem gyűjtött hulladékok kihelyezése, valamint a késve kihelyezett és ezért el nem szállított hulladékok közterületen elhagyása illegális hulladéklerakásnak minősül!

A lomtalanításkor nem gyűjtött hulladékokat – a vegyes kommunális hulladékok kivételével – a Paksi Hulladékkezelő Központban minden hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakos térítésmentesen leadhatja. A lomtalanítással és a Paksi Hulladékkezelő Központtal kapcsolatban további információk a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán és a www.phgkft.hu honlapon szerezhetők be.

Zöldhulladék-gyűjtés - 2015. március 16-20.

A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. március 16. és 20. között tartja a tavasz első házhoz menő zöldhulladék-gyűjtését!

A gyűjtés időpontja Pakson március 16-tól (hétfő) március 18-ig (szerda), Gerjenben március 18. (szerda), Györkönyben, Nagydorogon és Pusztahencsén március 19. (csütörtök), Bölcskén és Madocsán március 20. (péntek).

A zöldhulladékok elszállítása a kommunális hulladék szállításával megegyező napon, de azzal nem feltétlenül egy időben történik. A késve kihelyezett hulladékokért nem áll módunkban visszamenni.

A pontos járattervek IDE kattintva letölthetők.

Kérjük, a zöldhulladékait mindig kézzel rakodható állapotban – az ágakat aprítva, kötegelve, a leveleket, kaszálékot zsákokban – helyezzék ki!
A hulladékok közterületen történő elhelyezésekor, kérjük, legyenek tekintettel a közlekedésbiztonság szabályaira.

Felhívjuk minden tisztelt ügyfelünk figyelmét, hogy a lomtalanítás során zöldhulladékokat nem szállítunk el, ezért kérjük, ilyen jellegű hulladékaikat feltétlenül a zöldhulladék-gyűjtés keretében helyezzék ki.

Ingyenes környezetvédelmi tanórák általános iskoláknak

Oktatóprogramot indított az IKSZ és a PHG Nkft. Paks és térségének iskoláiban.

Játékos és interaktív környezetvédelmi tanórákkal segíti az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) és a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft a pedagógusok munkáját októbertől a paks és környéke általános iskoláiban. Az IKSZ 2014/15-ös tanévi oktatóprogramjában való részvétellel az intézmények anyagi ráfordítás nélkül felelhetnek meg a hulladékgazdálkodási ismeretek oktatását előíró jogszabályi kötelezettségnek. A 2015 januárjától várhatóan tovább bővülő programmal, az idén 10 éves nonprofit szervezet célja az, hogy bővítse az általános iskolások környezetvédelmi ismereteit és szelektív hulladékgyűjtésre nevelje őket.

Bővebben: Ingyenes környezetvédelmi tanórák általános iskoláknak

Alkategóriák