Házhoz menő kommunális hulladékszállítás

A vegyes háztartási (kommunális) hulladékok gyűjtése heti 1 alkalommal történik.

A hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos tudnivalók:

  • A szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékokat, zöldhulladékokat, építési-bontási hulladékokat ne a kommunális kukába dobják
  • Kommunális hulladékok kizárólag a gyűjtőedény méretét nem meghaladó mennyiségben helyezhetők ki. A kuka mellé kihelyezett kommunális hulladék elszállítását kollégáink megtagadhatják (kivéve, ha a kihelyezés a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től vásárolt feliratos zsákban történik)
  • Veszélyes hulladékok, tűz- és balesetveszélyes anyagok kommunális kukában történő elhelyezése tilos
  • A hulladékokat a gyűjtési napon reggel 6 óráig szíveskedjen kihelyezni. A késve kirakott hulladékokért nem áll módunkban visszamenni
  • A kommunális, szelektív és zöld hulladékok szállítása ugyanazokon a napokon, de nem feltétlenül ugyanazon időben történik

A hulladékszállítás időpontjairól bővebb tájékoztatást a Hulladékszállítási naptárak menüpontban találhat.

Amennyiben többlethulladéka keletkezett, ehhez a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán a szolgáltató által kibocsátott hulladékgyűjtő zsák vásárolható, az ebben – a kuka mellé – kihelyezett többlethulladékokat minden esetben el fogjuk szállítani.

A Paksi Hulladékkezelő Központba beszállítva - térítés ellenében - ugyancsak átadhatók a többlet kommunális hulladékok.

 

A kommunális hulladékok kezelése

A háztartásoktól begyűjtött kommunális hulladékok a Paksi Hulladékkezelő Központban kerülnek kezelésre. A hulladékok a jobb tömötíthetőség érdekében először aprításon esnek át, az aprítás során a fémtartalmú anyagokat leválasztják.

A fennmaradó aprított hulladékok a Központ részeként üzemelő hulladéklerakóban kerülnek véglegesen ártalmatlanításra.

A hulladéklerakó medence kapacitása 160 000 m3, ami a tervek szerint 10 év alatt telik meg, de az élettartam ennél lényegesen hosszabb is lehet, ha szelektív gyűjtéssel megfelelő arányban sikerül az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat a lerakótól eltéríteni.