Lomtalanítás

A minden tavasszal megszervezett lomtalanítás során olyan, háztartásokban keletkező nagydarabos hulladékok helyezhetők ki, melyek méretüknél fogva a hulladékgyűjtő edényben nem férnek el. Például bútorok, egyéb papír, műagyag, fa, fém berendezési tárgyak, szőnyegek, linóleum stb.

2017. évi lomtalanítási időpontok:
április 19.: Gerjen
április 20.: Nagydorog
április 21.: Bölcske
május 4.: Györköny
május 4.: Pusztahencse
május 5.: Madocsa
május 29-június 2.: Paks
 

Lomtalanításkor nem áll módunkban elszállítani kommunális hulladékot, az elektromos és elektronikai hulladékokat, gumiabroncsokat; veszélyes hulladékokat (festékek, olajok, ragasztók stb. és az ezekkel szennyezett göngyölegek; növényvédő szerek; akkumulátorok; gyógyszermaradékok), építési-bontási hulladékokat, valamint bármilyen nem háztartási jellegű, gazdasági tevékenységből származó hulladékot.

Zöldhulladékot lomtalanítás során szintén NEM gyűjtünk. A zöldhulladékokat, kérjük, a zöldhulladék-gyűjtés keretében kihelyezni.

A felsorolt hulladékokat korlátozott mennyiségben lakosok a Paksi Hulladékkezelő Központ hulladékudvarában térítésmentesen átadhatják, amennyiben a hulladékszállítás közszolgáltatási díját megfizették.

Felhívjuk figyelmét, hogy a lomtalanítás napja nem minden esetben esik egybe a megszokott hulladékgyűjtési napokkal. Az esetleges eltérésekről a Hulladékszállítási naptárak menüpontban található, adott településekre vonatkozó hulladékgyűjtési naptárakban találhat információt.

Lomtalanítás során előfordulhat, hogy a megjelölt napon nem minden lomhulladék kerül elszállításra, ezt legkésőbb a következő nap reggelén pótoljuk.

Kérjük, hogy a lomot a szállítójárművek számára megközelíthető helyre, a közlekedésbiztonság szabályaira tekintettel helyezzék ki.

A késve kihelyezett és ezért el nem szállított hulladékok közterületen elhagyása, valamint a lomtalanítás során nem gyűjtött hulladékok közterületre történő elhelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül!