Közszolgáltatás átmeneti szüneteltetése

A közszolgáltatás átmeneti szüneteltetéséhez szükséges nyomtatvány:

Nyilatkozat (szüneteltetés)

Tudnivalók az átmeneti szüneteltetésről:

Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére jogosult, ha

  • az ingatlant 90 napot meghaladó időszakban nem lakja, és
  • az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, vagy bárminemű egyéb hasznosítás) nem hasznosítja, és
  • a szüneteltetés fennállásának jogalapját az ingatlanhasználó nyilatkozattal igazolja,
  • az ingatlanon nincs, vagy nem keletkezik hulladék és
  • díjhátraléka nincs.


A nyomtatványt kitöltve, az ingatlanhasználó eredeti aláírásával ellátva a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére postai úton vagy személyesen szükséges eljuttatni az alábbi címre:

Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Paks
Dózsa György u. 55-61.
7030

A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmet a szünetletetési időszakot megelőzően 30 nappal be kell nyújtani.

 

MÉLTÁNYOSSÁGI SZÜNETELTETÉS

A fent leírt feltételektől eltérően a természetes személy ingatlanhasználó esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólag kórházi ápolás miatt szüneteltethető előzetes bejelentés nélkül méltányosságból, ha

  • annak időtartama eléri legalább az egy naptári hetet,
  • az ingatlanban a kórházi ápolton kívül más személy nem lakik,
  • és ha a természetes személy ingatlanhasználó a kórházi ápolás időtartamáról az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül utólag a Közszolgáltatónak bemutatja.

A 8 napos határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.

A méltányossági szüneteltetés igényléséhez keresse meg ügyfélszolgálatunkat!