Részletfizetési kedvezmény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék törlésztésének megkönnyítése érdekében a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. igény esetén részletfizetési kedvezményt tud biztosítani.

A részletfizetési kedvezmény kizárólag a 2016. április 1. napját megelőző számlázási időszakokban keletkezett közszolgáltatási díjhátralékok esetén vehető igénybe!

2016. április 1. napjától a közszolgáltatási díjakról szóló számlák kiállítását, a díjak behajtását és a díjhátralékok kezelését az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi.

A részletfizetési kedvezmény igényléséhez szükséges nyomtatvány IDE kattinva elérhető.

A kedvezmény igénybe vételének feltételei:

 • Az ingatlanhasználó által benyújtott kérelem alapján adható. A kérelemben fel kell tüntetni az ingatlanhasználó nevét, címét, születési helyét és idejét; az érintett ingatlan címét; a részletfizetéssel törleszteni kívánt díjhátralék összegét; valamint a részletfizetés kívánt időtartamát (max. 12 hónap). A kérelemhez minta elérhető IDE kattintva.
   
 • Legfeljebb 12 hónapos időszakra adható, havi részletekben
   
 • Egyenlő összegű részletekben
   
 • Az egy havi részlet minimális összege 1 731,60 Ft+ÁFA/hónap (bruttó 2 200,- Ft/hónap) (a lakossági alap közszolgáltatás havi díja)
   
 • Fizetési határidő: az első részlet a részletfizetési kedvezmény jóváhagyását követő hónap 10. napjáig esedékes, majd az azt követő részletek a következő hónapok 10. napjáig esedékes
   
 • A részletfizetési kedvezmény feltételeinek megszegése esetén a díjhátralékból fennmaradó teljes összeg megfizetése a részletfizetési kedvezmény megszegését követő hónap 10. napjáig esedékes
   
 • A részletfizetési kedvezményre vonatkozó kérelemnek alakalmanként egyszeri ügyintézési díja van. Az ügyintézési díjról ide kattintva tájékozódhat.
   
 • A részletfizetési kedvezményben részesülők a közszolgáltatás szüneteltetésére jogosultak, amennyiben a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott további feltételeknek megfelelnek. A szüneteltetéshez szükséges nyomtatvány IDE kattintva érthető el.
   
 • A részletfizetési feltételek megszegése esetén az ingatlanhasználó – a díjhátralék teljes összegének megfizetéséig – a szolgáltatás szüneteltetésére való jogosultságát is elveszíti, amennyiben a részletfizetési kedvezmény megszegését követő hónap 10. napjáig a díjhátralék teljes összegét ki nem egyenlíti. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtandó közszolgáltatásnak minősül
   
 • Ismételt részletfizetési kedvezmény kizárólag abban az esetben adható, ha az ingatlanhasználó a korábbi részletfizetési kedvezményében foglaltakat teljesítette
   
 • A kérelem jóváhagyásáról és elutasításáról is írásban küld tájékoztatást a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
   

Amennyiben a részletfizetési kedvezmény igénybe vételével kapcsolatban további kérdései merültek fel, keresse meg ügyfélszolgálatunkat!