Szerződésminták

A hulladékgazdálkodási közszolgálatatás igénybevételéhez kapcsolódó szerződésminták

Kérjük, hulladékgazdálkodási közszogláltatási szerződés kötésével kapcsolatban keresse Ügyfélszolgálatunkat.


A Paksi Hulladékkezelő Központ szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó szerződésminta nem természetes személy (közület) partnerek számára

Kérjük, hulladékkezelési szerződés kötésével kapcsolatban keresse Ügyfélszolgálatunkat.

A természetes személy (lakossági) ingatlanhasználók térítésmentesen vehetik igénybe a Paksi Hulladékkezelő Központ szolgáltatásait (többlet vegyes hulladékok beszállítását kivéve), amennyiben a közszolgáltatási díjhátralékuk nincsen.