Ügyintézési díjak

Az ingatlanhasználó mulasztásából fakadóan szükségesség vált ügyintézés esetén az alábbi ügyintézési díjak kerülnek felszámításra.

2016. április 1. napjától kezdődően a közszolgáltatási díjról szóló számlák kiállítását, a díjak beszedését, valamint a díjhátralékok kezelését az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi. Az érintett időszakokra vonatkozó számlák, díjak és díjhátralékok kapcsán a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem jogosult ejárni.

2016. április 1-ét megelőzően keletkezett díjhátralék behajtással kapcsolatos ügyintézés

  Természetes személy ingatlanhasználó Nem természetes személy ingatlanhasználó
Tértivevényes felszólító 800,- Ft / levél 800,- Ft / levél

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXX. törvény 52. § (1) bekezdése szerint „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek”.

 

60 literes és 80 literes kukákra való jogosultság ellenőrzése

Kizárólag abban az esetben került felszámításra, ha az ingatlanhasználónak felróható okból jogosulatlan edényhasználat kerül megállapításra!

  Természetes személy ingatlanhasználó
60/80 literes edény jogosultságának helyszíni
ellenőrzésének eljárási díja
1 575,- Ft + ÁFA / alkalom
(bruttó 2 000,- Ft)

Egyéb ügyintézési díjak - 2016. április 1-ét megelőző számlázási időszakokra kiállított számlák esetén

Az alábbi díjak kizárólag abban az esetben kerülnek felszámításra, ha az ügyintézés az ingatlanhasználó mulasztásából fakadóan vált szükségessé (pl. a számlázási adatokban bekövetkezett változásokat nem jelentették be)!

  Természetes személy ingatlanhasználó Nem természetes személy ingatlanhasználó
Közszolgáltatási díjhátralék részletfizetési kedvezmény 394,- Ft + ÁFA / ingatlan / alkalom
(bruttó 500,- Ft)
630,- Ft + ÁFA / ingatlan / alkalom
(bruttó 800,- Ft)
Számla lerontása 236,- Ft + ÁFA / darab
(bruttó 300,- Ft)
394,- Ft + ÁFA / darab
(bruttó 500,- Ft)
Javított számla elkészítése 236,- Ft + ÁFA / darab
(bruttó 300,- Ft)
394,- Ft + ÁFA / darab
(bruttó 500,- Ft)
Hiteles számlamásolat kiállítása 236,- Ft + ÁFA / darab
(bruttó 300,- Ft)
394,- Ft + ÁFA / darab
(bruttó 500,- Ft)

A helyi önkormányzati rendeletekben foglaltak alapján az ingatlanhasználója a közszolgáltatás igénybe vételét érintő változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.