Back to top

Bemutatkozás

A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t Paks város önkormányzata hozta létre 2000. 05. 31.-én, kifejezetten acélból, hogy az önkormányzati kötelezően ellátandó hulladékgazdálkodást biztosítani tudja Paks városában és a környező településeken. 2016 októberéig a PHG Nonprofit Kft. végezte a lakossági közszolgáltatást, majd miután Paks városa is csatlakozott a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Projekthez, a közszolgáltató a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lett, a PHG Nonprofit Kft. pedig csak és kizárólag szemétszállító célgépeket adott bérbe, hulladékos tevékenységet nem folytatott. 2020 év elején a tulajdonos Paks város önkormányzata úgy döntött, hogy kilép a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásból és csatlakozik a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz és ezzel egyidejűleg eladja 100 %-os tulajdonrészét a Vertikál Nonprofit Zrt.-nek.

A tulajdonos váltást követően, a PHG Nonprofit Kft. 2020. április 01.-től, mint a Vertikál Nonprofit Zrt. alvállalkozója kezdte meg a lakossági közszolgáltatást Paks és térségében, illetve Dunaújváros és térségében. Paks és térségében saját eszközökkel és személyzettel, míg Dunaújváros és térségben alvállalkozó - Dunanett Nonprofit Kft. – bevonásával.

A PHG Nonprofit Kft. legfontosabb célkitűzései a 2020-as évre vonatkozóan:

  • gördülékenyen, a lakosság számára szinte észrevétlenül vegye át a lakossági közszolgáltatást 2020. április 01.-től a KHG Nonprofit Kft.-től,
  • az eddigi Kaposváron történő ügyintézést 2020. április 01.-től Paksra helyezze át, úgymint ügyfélszolgálati iroda és közvetlen Paksról történő közszolgáltatási munkavégzés irányítása és nyomon követése,
  • a közszolgáltatásban eddig tapasztalt költségnövelő tevékenységek megszüntetése, úgymint nem megfelelő minőségű szelektív hulladék begyűjtése, házhoz menő lomtalanítás bevezetése, kiváltva ezzel az eddigi településenként történő lomtalanítást, a begyűjtött zöldhulladék mennyiségének törvényi minimumra történő csökkentése, a gazdaságtalan konténeres szállítás kiváltása préstömörítőgépes konténerek telepítésére,
  • az eddigi gyűjtőjáratok fajlagos kihasználtságának jelentős javításával, több gyűjtő járat egybe vonása, ezáltal jelentős járatritkítás elérése,
  • a térségben további esetleges közszolgáltatási piac bővítésének lehetősége,
  • inert hulladékos szállítás bevezetése, ezáltal az eddigi közszolgáltatás árbevétele  mellett újabb rendkívüli árbevétel realizálása,
  • folyamatos kapcsolattartás a megrendelő önkormányzatok képviselőivel, ezáltal folyamatos norma kontrol bevezetése a teljes közszolgáltatási tevékenység végzése során.