Back to top

Tájékoztatás hulladékudvarok igénybevételével kapcsolatban

2020. 07. 02., csütörtök - 09:04

Tisztelt Partnerünk!

Kérem engedje meg, hogy a 0299/5 helyrajzi szám alatt a Paksi Hulladékkezelési Központban található hulladék-udvar igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztassam. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (1) és (2) bekezdése alapján a lakosok keletkező települési vegyes és szelektív hulladékukról a közszolgáltatónak, vagy a törvény szerinti közszolgáltatói alvállalkozójának történő átadás útján kötelesek gondoskodni. A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) számú a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletének 6. § (1) bekezdése mindezt szintén megerősíti.
A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. közszolgáltató hivatalos közszolgáltatói alvállalkozója a településen a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A rendszeres hulladékszállítás során a hulladékgyűjtő edényben kihelyezett hulladék a menetrend szerinti járat által történő begyűjtéssel a közszolgáltató birtokába kerül.
A lakosok a Paksi Hulladékkezelő Központban található hulladékgyűjtő udvarban történő átadása útján is gondos-kodhatnak a rendszeres gyűjtés keretében át nem adott, vagy átadásáról.
Felhívjuk azonban figyelmüket arra, hogy a hulladékgyűjtő udvarban, hulladékkezelő létesítményben történő átadásra személyesen van lehetőség elsősorban, melyet a fent hivatkozott jogszabályi előírások megerősítenek.
Amennyiben Önnek a hulladék mennyisége, összetétele, vagy egyéb személyes akadály okán nincs lehetősége a személyes beszállításra a hulladékudvarba, úgy kérem, hogy forduljon hozzánk bizalommal a jelen levélben foglalt elérhetőségeken, hiszen a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatónak, közszolgáltatói alvállalkozónak kell átadni.

A közszolgáltatónak történő kötelező átadásra vonatkozó törvényi kötelezettség célja, hogy a lakosságnál keletke-ző hulladék kezelése, hasznosítása ellenőrzött és biztosított legyen. A közszolgáltatónak történő átadás garanciát jelent arra, hogy a hulladék szakszerű elszállítására és kezelésére kerüljön sor. Közös, és egyben a jövő generáció érdekeit szolgáló célunk, hogy valamennyi keletkező hulladék szakszerű, hatósági előírásoknak megfelelő kezelé-se biztosított legyen, ezért is fontos, hogy a hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közszolgáltató-nak, vagy hivatalos közszolgáltatói alvállalkozójának adják át a lakosok.
Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre, egyúttal tájékoztatom, hogy a hulladék kezeléséért díj fel-számítására kizárólag akkor kerül sor, ha mennyiségét tekintve a hulladék meghaladja Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) számú rendeletének 3. függelékében foglaltakat, vagy a hulladék típusa, besorolása alapján díjat kell felszámítani.
A szállítást a legkedvezőbb feltételek mellett biztosítjuk!

Óvjuk közösen környezetünket, és gondoskodjunk közösen a tiszta környezetről!

Jelen levélben foglalt kérdések kapcsán paksi ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Telefon: 06/75 830-581
email: ugyfelszolgalat@phgkft.hu

Paks, 2020. június 30.

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. szám
Telefon: 22/ 366-029, 576-070
Fax: 22/576-071

Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7030 Paks, Dózsa György utca 55-61
Telefon: 06/75 830-581