Back to top

Házhoz menő lomtalanítás

2020. 07. 15., szerda - 08:53

Társaságunk 2020. június 01-től bevezeti az évente egy alkalommal (alkalmanként 1,5m3 mennyiségben), az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak NE legyen díjhátralkéka.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze:

Telefon: 0630/737-4790; 0675/830-581

E-mail: ugyfelszolgalat@phgkft.hu

FONTOS: a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az ingatlan elé az előre egyeztetett időpontban.